Mikroprojekt "Turistika hýbe regionem":Turistika hýbe regionem

V rámci projektu navazujeme na počátky blízké spolupráce turistických klubů z česko-polského pohraničí a podporujeme jejich další aktivity a činnost, několikrát také ve spolupráci s místními speleologickými organizacemi. Mimo toto rozvíjíme turistické trasy v regionu se zvýšenou atraktivitou, citlivě, organizovaně ve spolupráci s dotčenými orgány na ochrany přírody a udržitelným způsobem, vč. doprovodných marketingových činností zaměřených na vyžití cyklistů a pěších turistů v regionu. V souvislosti s rostoucím počtem turistů Adršpašska dochází ke značnému nárůstu návštěvnosti i v regionech Broumovsko a Noworudsko. Partneři projektu proto přijali opatření, jejichž cílem je udržet tyto turisty zde, soustředit je mimo období hlavní turistické sezóny, a nabídnout jim aktivity, díky nimž zde stráví delší pobyt s minimálním dopadem na ekologii území.

Aktivity:


Realizace turistických akcí pro odbornou a širokouveřejnost

1) Cyklobesedas cyklovýletem 29. 8. 2021


2) Česko-polský speleologický workshop 23. 10. 2021

- setkání cca 100 nejdůležitějších profesionálníchi amatérských řešitelů problematiky výzkumu, evidence a dokumentace i ochrany a využívání krasu a pseudokrasu v oblastech české i polské části Sudet


3) Přejezd Javořích hor – Memoriál Emericha Ratha 5. 2. 2022


4) Zimní seminář s besedou a workshopem 4/2022 - 2 části:

- Speleologická = česko-polská speleologická problematika v rozsahu celých Sudet (od Lužických hor na západě po Nízký Jeseník na východě)

- Turistická = česko-polská túra v Javořích horách


5) Pochod Broumovskem 5/2022

- tradiční turistická akce s novými prvky – trasy povedou po turisticky značených cestách v CHKO Broumovsko a blízkém polském příhraničíObnova a nákup nového vybavení na přeshraničních turistických trasách

Trasa mezi městy Broumov – Nowa Ruda

- Zpracování dvou informačních cedulí – Cyklodům, Autobusové nádraží Broumov

- Samoobslužný cyklistický stojan na opravu kol u Cyklodomu v Broumově


Trasa Hvězda v Broumovských stěnách – Velká Hejšovina

- Zpracování informační cedule u Kamenné brány

- 3 panoramatické cedule na vyhlídky (Supí koš, Božanovský Špičák, Koruna) – mosazné gravírované cedule budou instalovány na stávající zábradlí u jedn. vyhlídek


Marketingové aktivity

- Realizace bezplatné průvodcovské služby po městě Broumov od června do října 2021

- Realizace dvou propagačních videospotůz regionu Broumovsko

- Tvorba propagačních materiálů v CZ/PL mutaci s ohledem na společná jednání turistických klubů a agentury ochrany přírody a krajiny s cílem vytipovat ty části území, která v regionu přetížená návštěvností ještě nejsou a společné hledání vhodného způsobu cílené propagace

- „Broumovsko – malý turistický průvodce“

- Skládačka o nejstarší turistické trase Hvězda – Hejšovina


Cíle projektu

- Společný a cílený udržitelný rozvoj turistické sítě na stěžejních linkách

- Podpora turistických akcí mimo hlavní sezónu

- Modernizace vybavenosti na turistických trasách

- Rozložení turistů šířeji do regionu

- Osvěta turistiky a pseudokrasové problematiky mezi širokou veřejností


Partneři projektu

Vedoucí partner: Město Broumov

Partner: Gmina Miejska Nowa Ruda


Termín realizace projektu

Zahájení realizace projektu: 1. 6. 2021

Ukončení realizace projektu: 31. 5. 2022


Výdaje projektu

Celkové výdaje: 23 530 EUR

Dotace: 85 %  [ zpět ]
  [ domů ]
© JINOLI  21.7.2022